KURSNIVÅER

WEB_expert-(39-of-93).png

Sertifiseringen i Norge er bygget i tre nivåer. Dette er for å favne om både de som triller til og fra severdigheter med større grupper og de som har med seg øvede utøvere på sti, i sykkelpark og på landeveien.

De to første nivåene er nasjonale nivåer som bygger fundamentet for å melde seg opp til den gjeve, internasjonale sertifiseringen.

Vi ber deltakere legger merke til at alt pensum vil kunne inngå i eksaminering. Gjennomføring av kurs forutsetter derfor at en deltar på alle kursdager.

Dette gjelder alle nivå, og det gis ikke dispensasjon.


NIVÅ 1 Introduksjon sykkelinstruktør og guide

Nivå 1 gir deg en god innføring i guiderollen og hva som forventes av deg som ledelsesskikkelse.

Vi gir en innføring i gruppedynamikk og legger vekt på hva som skaper meropplevelse for gjestene dine. Vi tar også for oss trafikk- og stivettregler, førstehjelp og risikovurdering.

_______

TEMAER

 • Guide og ledelsesrolle

 • Intro gruppedynamikk

 • Risikovurdering og enkel førstehjelp

 • Guidesekk

 • Sykkelsjekk

 • Enkel reparasjon

 • Ferdsel i trafikk

 • Miljø, bærekraft og lovverk

___

Varighet: 3,5 dager

Krav til forkunnskaper: Ingen

Eksamen: Praktisk gjennomføring av tur

KURSDATOER & STED

NIVÅ 2 Instruksjon og Guideferdigheter

Nivå 2 skal gi deg verktøyene du trenger for å insturere og guide grupper i bygde sykkelløyper og på mer avansert sti.

I nivå 2 går vi dypere inn i læringsmetodikk, sykkelteknikk, praktiske øvelser og navigasjon.

Vi stiller krav til utvikling av egenferdighet på nivå 2.

_______

TEMAER

 • Læringsmetoder

 • Guideteknikker

 • Utvidet risikovurdering

 • Sikring av skadested og evakuering

 • 6 Grunnferdigheter og utvikling til sammensatte bevegelser

 • Oppbygging av leksjoner og framdrift

 • Individtilpasset guiding og instruksjon

 • Trailside repair og vanlige reparasjoner

____

Varighet: 9 dager

Krav til forkunnskaper: Godkjent Nivå 1

Eksamen: Praktisk og teoretisk prøve

KURSDATOER & STED

NIVÅ 3 Standardisert EO-MTBing sertifisering

Nivå 3 Europeisk sertifisering EO-MTBing bygger på de to foregående kursene og gir retten til å guide på tvers av landegrenser innenfor EU. 

EO MTBing er sammensatt av 360 timer teori og 250 timer praksis for å sikre at du som guide imøtekommer alle nasjonaliteter på best mulig måte.

_______

TEMAER

 • Værsystemer

 • Guiding med sykkel i alpint landskap

 • Flerdagsturer

 • Utvikling av guidefirma, business case

 • Avansert Sykkelteknikk

____

OBS!

Det samlede timeantallet for Nivå 1 og 2 trekkes fra totalen i Nivå 3 og dokumentert praksis kan godskrives og trekkes fra totalen.

KURSDATOER

Nivå 3 blir tilgjengelig i 2019