Bli instruktør og guide

 

 

Photo: Peter Petrowskji

WEB_expert-(39-of-93).png
 

Hvem og hvorfor


Vi arbeider for en utvikling av instruktør- og guidebransjen i Norge, hele året.

Norske Instruktører & Guider ble stiftet 1998.

Vi er en organisasjon som arbeider for å fremme medlemsbedriftenes utvikling og ivareta deres interesse. Dette gjør vi gjennom å utdanne instruktører og guider i reiselivsbransjen. (Gjennom Norske Instruktører & Guider AS)

Reiselivsbransjen er i hastig utvikling i Norge, og næringen kjenner en økt etterspørsel etter fagfolk som kan instruere og guide på høyt nivå.

Både destinasjoner, overnattingsbedrifter og guider har vært med på å sette behovet på agendaen.

 

Europeisk samarbeid

Initiativet til en norsk guidesertifisering før MTB har sitt utspring i arbeidet rundt etablering av en felleseuropeisk guidestandard for terrengsykling.

Eierne til den felleseuropeiske sertifiseringen er organisasjonen EO-MTBing. Andre deltakere er Belgia, Danmark, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Slovenia, Nederland og Polen.

Sertifiseringen har forkortelsen NMIG og står for Norsk MTB Instruktør og Guide sertifisering.

 
 

Nasjonale partnere

Prosjektet er finansiert og igangsatt av Norsk Opplysningskontor for terrengsykling, NCE Tourism og Norske Instruktører og Guider.

 

Photo: Peter Petrowskji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Peter Petrowskji

expert-(8-of-93).png