Bli instruktør og guide

 

 

Photo: Peter Petrowskji

WEB_expert-(39-of-93).png
 

Hvem og hvorfor


Europeisk samarbeid

Initiativet til en norsk guidesertifisering har sitt utspring i arbeidet rundt etablering av en felleseuropeisk guidestandard for terrengsykling.

Eierne er organisasjonen EO-MTBing. Andre deltakere er Belgia, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Slovenia, Nederland og Polen.

Sertifiseringen har forkortelsen NMIG og står for Norsk MTB Instruktør og guide sertifisering.

 

Økt behov for kvalifiserte fagfolk

Syklingen er i hastig utvikling i Norge, og næringen kjenner en økt etterspørsel etter fagfolk som kan instruere og guide på høyt nivå.

Til nå har over 50 personer bestått eksamen på nivå 1.

Både destinasjoner, overnattingsbedrifter og guider har vært med på å sette behovet på agendaen og sparke i gang det nasjonale initiativet.

 
 

Nasjonale partnere

Prosjektet er finansiert og igangsatt av Norsk Opplysningskontor for terrengsykling, NCE Tourism og SBF (Skiskolenes Bransjeforbund)

 

Photo: Peter Petrowskji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Peter Petrowskji

expert-(8-of-93).png