Bli instruktør og guide

 

 

Photo: Peter Petrowskji

WEB_expert-(39-of-93).png
 

Hvem og hvorfor


Europeisk samarbeid

Initiativet til en norsk guideutdanning har sitt utspring i arbeidet rundt etablering av en felleseuropeisk guidestandard for terrengsykling. Eierne er organisasjonen EO-MTBing. Andre deltakere er Belgia, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Slovenia, Nederland og Polen.

 

Økt behov for kvalifiserte fagfolk

Syklingen er i hastig utvikling i Norge, og næringen kjenner en økt etterspørsel etter fagfolk som kan instruere og guidepå høyt nivå. Både destinasjoner, overnattingsbedrifter og guider har vært med på å sette behovet på agendaen og sparke i gang det nasjonale initiativet.

 
 

Nasjonale partnere

Prosjektet er finansiert og igangsatt av Norsk Opplysningskontor for terrengsykling, NCE Tourism og SBF (Skiskolenes Bransjeforbund)

 

Photo: Peter Petrowskji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Peter Petrowskji

expert-(8-of-93).png